TJÄNSTER

 

  • Inmätning, bygg och anläggningsmätning
  • Utsättning, bygg och anläggningsmätning
  • Visualisering för vidare projektering eller som relationshandling
  • Terrängmodeller, nivåkurvor, samt data för maskinstyrning
  • Volymberäkning/mängdreglering, areaberäkning
  • Kontrollmätning, avvägning, polygontåg, sättningsmätning
  • Lägeskontroll samt gränsutsättning

 

©Rikt Sverige AB 2013