Lösa Bolån – Hur det fungerar att lösa ett bolån

Vad är det som gäller vid att lösa bolån och vad behöver man veta innan?

Lösa bolån innebär att du betalar av den resterande skulden som finns på ditt lån. Du har rätten att alltid lösa bolån i förtid, även om du har en bunden ränta på 10 år. Men hur du gör det beror på om du har fast eller rörlig ränta. Om du vill veta mer om att lösa ditt bolån har vi sammanställt en komplett guide för dig.

Sidan kan innehålla annonser

Vad innebär det att lösa bolån?

Att lösa bolån innebär enkelt sätt att du betalar av hela lånet direkt och enligt lag är det något som du har rätt att göra även om du har en bunden ränta på ditt lån. Du kan alltid lösa ut ditt bolån även om du har ett avtal med banken, och har du en rörlig ränta kostar det dig inget att lösa ut ditt bolån.

Lösa bolån med fast ränta 

En fast ränta innebär att du har bundit upp dig med banken att betala av lånet under en viss tidperiod. En fast ränta för ett bolån ligger mellan 1–10 år och vill du lösa ut detta tidigt kommer det ofta med avgifter för att du ska göra det. Anledningen till att du måste betala en avgift är för att långivaren har tagit ett bundet lån för att låna ut till dig. Om du löser ut lånet i förtid kommer långivaren därmed att gå i förlust i pengar, vilket du då måste betala tillbaka. 

Något att tänka på är att det inte alltid är lönsamt att lösa ut ditt bolån i förtid om du har en bunden ränta, eftersom kostnaden du får betala många gånger är samma som om du hade fortsatt att betala av lånet varje månad. 

Lösa bolån med rörlig ränta 

Att ha en rörlig ränta för ditt bolån innebär att du enbart är låst till lånet för tre månader.  Det är enklare att lösa bolån om du har en rörlig ränta, detta eftersom din ränta enbart är bunden i tre månader och sedan kommer du att teckna ett nytt kontrakt med långivaren. 

En rörlig ränta ger dig mer frihet med vad du kan göra med ditt lån, men om du vill veta precis vad du kommer att betala varje månad är inte en rörlig ränta alltid det bästa alternativet. Vart tredje månad kommer räntan att uppdateras beroende på vad marknadsräntan är, och är denna högre än din nuvarande ränta kommer du att betala mer varje månad. 

Allt du behöver göra för att lösa bolån är att kontanta din långivare för att du ska kunna betala av lånet och därmed bli skuldfri. Det kan även ge dig mer chanser i framtiden att låna på ditt bolån igen om du till exempel har drömmar om att renovera din bostad. 

Är det lönsamt att lösa bolån i förtid?

Det är inte alltid det är lönsamt för dig att lösa ett bolån i förtid, speciellt inte om du har en fast ränta. En fast ränta är den period som du har gjort ett avtal med banken av hur länge du kommer att betala av lånet, och hur mycket du kommer att betala av lånet varje månad. 

Om du har en rörlig ränta behöver du inte betala något för att lösa ut ditt bolån, utan du kan bara betala tillbaka lånet. För en rörlig ränta finns det inga kostnader, eftersom bindningstiden enbart ligger på 3 månader för den rörliga räntan. Innan du binder upp dig på en ny period kan du då välja att betala av lånet. 

Har du en fast ränta är det däremot inte alltid lönsamt att lösa ditt bolån i förtid, eftersom du fortfarande måste betala en avgift för att lösa ditt bolån. Men om du börjar gå mot slutet av din ränteperiod och räntan är högre kan det vara lönt att lösa ditt bolån i förväg för att spara pengar. 

Välja rätt ränta efter dina behov

När du tar ut ett bolån får du välja mellan en fast ränta och en rörlig ränta, och båda kommer med för och nackdelar. En fast ränta är perfekt för dig som vill veta hur mycket du måste betala på ditt lån varje månad. En fast ränta ändras under perioden som räntan är fast, men om du vill lösa bolån i förtid är en fast ränta inte det bästa alternativet för dig.

För dig som vill lösa bolån i förtid är det bäst att välja en rörlig ränta där räntan enbart gäller under tre månader. Det är en form av fast ränta, men eftersom det är en kort period räknas det fortfarande som en rörlig ränta. För dig som vill lösa ut ditt bolån i tid är därför en rörlig ränta den som är bäst. Tänk dock på att återbetalningarna kan bli dyrare för lånet med en rörlig ränta eftersom den följer marknadsräntan. 

Vanliga frågor om att lösa bolån

Hur fungerar det att lösa ut bolån?

För att lösa ut ditt bolån måste du först samla ihop pengarna för att betala av resterande av ditt bolån. Efter det måste du ta kontant med din långivare för att veta om du eventuellt måste betala en avgift för att du ska lösa ditt bolån i förtid. 

Går det att lösa bolån trots att man har en bunden ränta?

Ja, du har alltid rätten att lösa ut ditt bolån och detta gäller med alla dina lån dock kan det tillkomma avgifter för att du ska kunna göra detta. Det bästa är att diskutera detta med din bank för att veta vad som gäller för dig. 

Vad kostar det att lösa bolån?

Om du har en rörlig ränta måste du enbart betala av det du är skyldig på ditt bolån. Har du en fast ränta måste du även betala för ränteskillnaden för lånet för den tiden som är kvar på lånet. 

Är en fast eller rörlig ränta bäst?

Det beror på din personliga preferens då både rörlig och fast ränta kommer med för och nackdelar. En rörlig ränta är för det mesta lägre från början eftersom räntan kan bli högre under låneperioden. Ofta måste du betala en högre ränta för en fast ränta eftersom räntan kommer att förbli detsamma även om marknadsräntan går upp. 

Relaterade

marcus andersson
Skribent:

Marcus är huvudskribent här på rikt och han har ett stort intresse för finans och ekonomi. Marcus är en passionerad följare av ekonominyheter och håller sig alltid uppdaterad om det senaste inom finansvärlden.

Senast uppdaterad: