Taxeringsvärde – Allt om Taxeringsvärde

Vad är taxeringsvärde och vad kan vara värt att veta om det?

Ditt taxeringsvärde är det samlade beräknade värde som din byggnad har, och det är skatteverket som räknar ut detta. Alla som äger en fastighet betalar en fastighetsskatt i Sverige, och för att räkna ut hur mycket denna skatten ligger på räknar man ut taxeringsvärdet på huset. I vår guide kommer vi att förklara närmare hur ett taxeringsvärde fungerar och vad du behöver veta.

Sidan kan innehålla annonser

Vad är ett taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är enkelt sätt värdet som byggnaden har vilket ska motsvara 75 % av marknadsvärdet för fastigheten. Att ditt taxeringsvärde är rätt är vitalt eftersom det kommer att påverka hur mycket du kommer att betala i skatt. 

Taxeringsvärdet som du måste betala är på 0,75 % och sedan på 75 % av marknadsvärdet för din bostad. Skatteverket kollar då på de priser som finns på liknande fastigheter som har sålts inom samma område de senaste tre åren och de tar också byggnadens ålder till hänsyn när de gör beslutet. 

För att det inte ska bli för mycket pengar finns det en gräns på hur mycket en småhusägare måste betala och detta är ihop räknat med hur mycket pengar du tjänar varje år. Skatteverket beslutar mellan vart tredje till vart sjätte år. 

fin villa

Räkna ut ditt taxeringsvärde själv

Du kan självklart räkna ut ditt taxeringsvärde själv vilket du gör genom att logga in på skatteverkets hemsida. Om du vill räkna ut ett taxeringsvärde på en bostad som du inte äger går detta också, vilket du också gör via skatteverkets hemsida. För att veta vad detta ligger på krävs det bland annat att du har information om boyta, tomt och vad för typ av bostad det handlar om. 

Det krävs också att du har tillgång till ett värdeområdes nummer. Det är alltid värt att räkna ut denna kostnaden innan du lägger ett bud på en bostad, på det sättet är du medveten om alla kostnader som din bostad kommer med. 

Om du känner att ditt taxeringsvärde är fel kan du överklaga detta genom att göra det på skatteverkets hemsida. Du måste ange varför du tror att taxeringsvärdet borde vara högre eller om det borde vara mindre. 

Räkna ut taxeringsvärdet innan du köper en bostad

Innan du köper en bostad är det viktigt att du är medveten om vad allt kommer att kosta. Det handlar inte enbart om dina månadskostnader för ditt bolån, utan också alla andra kostnader som tillkommer med att äga ett hus. Det handlar om vad för räkningar du kommer att ha på huset, vad kommer elen att kosta och även andra lånekostnader. 

En av dessa kostnader är vad taxeringsvärdet kommer att vara och hur mycket du kommer behöva betala i skatten. Att du har koll på alla kostnader kommer göra det enklare för dig att ha en ordnad ekonomi och inte hamna i några ekonomiska svårigheter. 

Vad taxeringsvärdet beror inte enbart på vad det är för hus, och vilket år det är från, utan det beror också på vilket område ditt hus är i. Om det till exempel har ett bra läge kommer det mest troligen ha ett större taxeringsvärde jämfört med ett hus som har ett dåligt värde. 

Ditt taxeringsvärde ligger för underlag för framtida lån

Ditt taxeringsvärde kan även användas som underlaget till vad din bostad faktiskt är värd. En högre värd bostad gör det enklare för dig att ansöka om både lån och krediter i framtiden. Om du vill utöka ditt bolån och har betalat av mer än 85 % av kostnaden för ditt lån kan det hjälpa dig att få bolånet till en bra ränta om du har ett bra taxeringsvärde på ditt hus. 

Ett bolån har ofta en bättre ränta så att låna med ditt bolån är bättre än att ta ut ett privatlån. Du kommer då att spara pengar på räntan genom att lägga om ditt bolån och låna mer pengar. 

Ett taxeringsvärde kan också vara bestämmande på hur mycket din fastighet blir värderad för. Om ditt hus har ett högt taxeringsvärde går det att lägga om ditt bolån om ditt hus är mer värt. Det kan hjälpa dig att få ner dina lånekostnader varje månad. 

Taxeringsvärdet används som underlag för din försäkring 

Din husförsäkring är en annan anledning till att ditt taxeringsvärde är så viktigt och att det är viktigt att du vet vad den ligger på. Om du har några skador på ditt hus så kommer försäkringbolaget att använda sig av taxeringsvärdet för att räkna ut hur mycket du kommer att få utbetalt för skadorna. Om du redan har koll på detta vet du redan i förväg hur mycket du kommer att få ut för skadorna som har skett på ditt hus. 

taxeringsvärde

Taxeringsvärde för dig med bostadsrätt

Om du är ägare för en bostadsrätt är taxeringsvärdet inget som du behöver hålla koll på eftersom det är själva ägaren för huset som betalar fastighetsskatten. Det är då en bostadsrättsförening som är ansvariga för att se till att fastighetskatten betalas. 

Vanliga frågor om taxeringsvärde

Hur påverkar mitt taxeringsvärde mig?

Taxeringsvärdet som din bostad har bestämmer hur mycket du kommer att betala i fastighetsskatt, det är därför viktigt att detta är rätt. Inte enbart har taxeringsvärdet en betydelse för hur mycket du ska betala i fastighetsskatt, men även om du ansöker om ersättning för skador hos ditt försäkringbolag. 

Hur mycket måste man betala i skatt för fastigheten?

Du måste betala 0.75 % i skatt för din fastighet, och detta är på 75 % av marknadsvärdet av din bostad. Värdet som används är det värde som finns två år innan taxeringsåret som avser. 

Måste alla betala fastighetsskatt?

Om du är en husägare så behöver du betala fastighetsskatt, men om du äger en bostadsrätt är det inte ditt ansvar att betala fastighetsskatten utan det ansvaret faller på bostadsrättsföreningen. 

Är högt taxeringsvärde bra eller dåligt?

Ett högt taxeringsvärde kan både vara bra eller dåligt, beroende på hur du ser på det. Ett högt taxeringsvärde betyder enkelt sätt att din bostad är värd mycket pengar, och det kan göra det enklare att lägga om ditt lån eller att sälja bostaden i framtiden. Ett högt värde betyder också att du måste betala mer i fastighetsavgift. 

Relaterade

marcus andersson
Skribent:

Marcus är huvudskribent här på rikt och han har ett stort intresse för finans och ekonomi. Marcus är en passionerad följare av ekonominyheter och håller sig alltid uppdaterad om det senaste inom finansvärlden.

Senast uppdaterad: